Görme Engelliler

Agahefendi Kimdir?

agahefendiAgâh Efendi Kimdir?

(1832 İstanbul-1885 Atina) gazeteci. İstanbul Sarıyer´de doğdu.Babası Yozgatlı Çapanzâde Ömer Hulusi Efendidir.İlk tahsilinden sonra Galatasaray Tıbbiye-i Şahane-i Adliyye´sinin hazırlık sınıfına girdi(1842).Tıbbiye Mektebi´nin hazırlık sınıflarında yedi yıl okuduktan sonra Tercüme Odası´na girdi. Paris Elçiliği kâtipliği, Rumeli Ordusu başmütercimliği (1855) görevlerinde bulundu. Şinasi ile birlikte ilk özel gazete sayılan "Tercüman´ı Ahval"i yayımladı (21 Ekim 1860). Divanımuhasebat (Sayıştaş) üyeliği, posta nazırlığı yaptı. Tarihimizde ilk kez posta pulu çıkararak kullanımını sağladı. Özgürlük mücadalesine katılan belli başlı aydınlar arasında olduğundan görevinden uzaklaştırılınca Fransa´ya kaçtı (31 Mayıs 1867). Orada Ali Suavi, Namık Kemal, Ziya Paşa vd. ile birlikte Yeni Osmanlılar Cemiyeti´nin yöneticileri arasına katıldı. Bağışlanarak yurda dönünce (1871) İzmit Mutasarrıflığı ve Şûrayıdevlet (Danıştay) üyeliği görevlerinde bulundu. II. Abdülhamit´in tahta çıkması üzerine Bursa ve Ankara´da uzun süre sürgün tutuldu (1878-84). Yeniden bağışlanarak Rodos, Midilli mutasarrıflıklarına gönderildi. Atina büyükelçisiyken 1885 yılında Atina´da öldü.İstanbul´da Sultan II.Mahmut Türbesi haziresine gömüldü.
Yakın arakadaşlarının ifadesine göre, Agah efendi muhakeme gücü sağlam, zeki gayretli, yumuşak başlı,açık sözlü bir tanzimat aydınıdır.İlk yirmi dört sayısını Şinasi ile birlikte çıkardığı Tercüman-ı Ahval, Türkiye´de gazetecilik anlayışının yerleşmesi yolunda büyük bir hizmet görmüştür.Gazetecilik ve idarecilik yanında bazı piyes denemeleri yapmışsa da bunların önemli çalışmalar olduğu söylenemez.Gazetecilik dışında onun yaptığı asıl hizmet,Türkiye´de posta idaresinin gelişmesi hususundaki çalışmalarıdır.

gazete 


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin

  Beğen | 0  kişi beğendi